خانه / آموزش های دیگر

آموزش های دیگر

عیب یابی شیرهای برقی یا سلنویید ولو

عیب یابی شیرهای برقی یا سلنویید ولو شیر برقی یا سولنوئید ولو در دو حالت قطع و وصل جریان سیال را کنترل کنند. در بیشتر انواع شیر برقی که در صنایع کاربرد دارد با تحریک یک بوبین یا سولنوئید و حرکت اسپول به سمت بالا میتوان جریان یا فلوی عبوری سیال گازی یا مایع را کنترل نمود . در عمل سولنوئید ولو های ... ادامه مطلب »

AUMA ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

عملگر برقی auma ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. این صفحه برای معرفی بیشتر عملگر برقی AUMA طراحی شده است عملگر برقی auma ﻫﯿﭻ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ  ،  ﻫﯿﭻ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. عملگر برقی auma ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن وﺻﺮﻓﻪ ... ادامه مطلب »

شیرهای کنترل اتوماتیک

انواع شیرهای کنترل اتوماتیک این صفحه برای معرفی انواع شیرهای کنترل اتوماتیک طراحی شده است شیرهای کنترل اتوماتیک ابعاد فلنج ها مطابق با استاندارد :             DIN  EN 1092_2 (DIN 2501) فلنج تا فلنج شیر مطابق با استا ندارد :       DIN EN 558_ 1 series 1 (DIN 3202_ F1) سایز :  DN ... ادامه مطلب »

مزایای شیر یکطرفه سوپاپی

مزایای شیر یکطرفه سوپاپی یا فنردار این صفحه برای آشنایی بیشتر با شیر یکطرفه سوپاپی طراحی شده است شیر یکطرفه سوپاپی در مقایسه با انواع مختلف شیرهای چک یا شیرآلات یک طرفه ، مدل سوپاپی دارای خواص خاصی است که آن را از دیگر انواع متمایز میکند و باعث ترجیح این نوع بر دیگر مدلها در برخی موقعیت ها میشود. ... ادامه مطلب »

نصب شیر هوا

راهنمای نصب شیر هوا و نگهداری و بهره برداری از آنها لطفا نکات زیر را برای نگهداری در انبار رعایت فرمایید: ۱- شیر تخلیه هوا را تا قبل از زمان نصب در بسته بندی کار خانه نگهداری نمایید. ۲- شیر تخلیه هوا را در محل خشک ودور از تابش خورشید و عاری از گرد وغبار نگهداری نمایید . ۳- در ... ادامه مطلب »

اتصالات جوشی – آشنایی و آموزش

این مطلب برای آشنایی خوانندگان با اتصالات جوشی پلی اتیلنی است. این اتصالات عموما جهت اجرای سیستم های فاضلاب ساختمانی و صنعتی و نیز انتقال سیال و سیستم های آبیاری کشاورزی در حالت های خا و سایز بالا استفاده میشود و نام انگلیسی آن PE fitting – Butt Weld Joints است. در زیر انواع این اتصالات و تصاویر آنها آمده ... ادامه مطلب »

اتصالات پیچی – آشنایی و آموزش

اتصالات پیچی پلیران اتصال این مطلب برای آشنایی خوانندگان با اتصالات پیچی پلیران است. اتصالات پیچی پلیران عموما جهت اجرای سیستم های انتقال آب شهری و روستایی و سیستم های آبیاری کشاورزی استفاده میشود و نام انگلیسی آن Compression fitting است. در زیر انواع این اتصالات و تصاویر آنها آمده است: اتصال رابط پیچی برای اتصال دو لوله هم سایز ... ادامه مطلب »

گستره کاربرد شیر ویفری

گستره کاربرد شیر ویفری ولو های پروانه ای بدون فلنچ یا شیرهای ویفری از انواع جدید شیرها هستند که بسیار مورد استقبال متخصصین قرار گرفته است. در این متن به انواع کاربرد شیر ویفری اشاره خواهیم داشت. از این شیر به منظور قطع  وصل یا کنترل جریان سیال استفاده می گردد و جایگزین مناسبی برای شیرهای کشویی ، گلوب ، ... ادامه مطلب »

راهنمای نصب و بهره برداری شیر پروانه ای فلنج دار با عملگر برقی

راهنمای نگهداری ، نصب و بهره برداری شیرهای پروانه ای فلنج دار با عملگر برقی شرح : ۱- توضیح محصول و محدوده کاربرد -۲ نکات مهم طراحی و اطلاعات فنی -۳ نصب و مونتاژ -۴ راه اندازی اولیه -۵ عملکرد و کاربرد -۶ نگهداری و تعمیر  -۱توضیح محصول و محدوده کاربرد شرکت میراب شیر های پروانه ای فلنج دار را ... ادامه مطلب »

تنظیم فشارشکن پیلوت دار

تنظیم فشارشکن (شیر کاهش فشار ) در حال بهره برداری   – شیرهای زیر مانومترها را باز کنید. – پایلوت را تنظیم نمایید. – برای این منظور درپوش پایلوت را برداشته و مهره پیچ آن را شل نمایید. – برای زیاد کردن فشار پایین دست کافی است که پیچ سر چهار گوش را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. ... ادامه مطلب »