خانه / تصویرهای اسلایدر2 / شیر تخلیه هوا میراب و آدلران