خانه / محصول / محاسبه سایز لوله آهنی چگونه است

محاسبه سایز لوله آهنی چگونه است

سایز لوله آهنی ما چند است؟

فهمیدن و محاسبه سایز لوله های آهنی گاهی سخت میشود. اشتباه در تشخیص این سایز ها باعث میگردد که تمامی سفارش شما اشتباه باشد و فرض کنید سر پروژه و هنگام نصب و اتصال متوجه شوید که سایزها با هم همخوان نیستند.

یا در نظر بگیرید که فردی با تجربه کمتر را برای برآورد سایز به محل فرستادید و او میخواهد سایز لوله ها را به شما بگوید. اشتباه در برآورد سایز لوله های آهنی و گالوانیزه به اینچ یا میلیمتر اشتباهی معمول ولی هزینه بر است.

محاسبه سایز لوله آهنی

در این متن سعی داریم با کمی اطلاعات به شما کمک کنیم.

وقتی بالای سر پروژه میروید یکی از ممکن ترین کارها اندازه گیری دور لوله یا محیط لوله است. این کار با متر صورت میگیرد.نمونه ای از این اندازه گیری در تصویر نشان داده شده است.

محاسبه سایز لوله آهنی

محاسبه اندازه محیط لوله با متر

اما اگر متر هم ندارید میتوانید با کمک یک نخ یا ریسمان محیط لوله را اندازه بزنید. و سپس ریسمان یا نخ را در جای دیگر با خط کش یا متر اندازه بزنید.

حالا شما دور لوله را به میلیمتر یا اینچ دارید . حالا زمان آن رسیده که با یک فرمول ساده ریاضی ، از محیط به اندازه قطر برسیم. حواسمان باشد که این قطر ، قطر خارجی لوله  یا او.دی میباشد. قطر داخلی لوله بسته به ضخامت لوله میتواند متفاوت باشد.

ضخامت های لوله های آهنی

لوله های آهنی با ضخامت های مختلف ساخته میشود و همچنین با گالوانیزه کردن لوله های به ضخامت آنها اضافه میشود. پس کمی تقریب و اغماض در اندازه های قطر طبیعی است.

حالا بیایید به اندازه های کمی نگاه بیندازیم.

محاسبه سایز لوله آهنی

محاسبه قطر بیرونی لوله با متر

چگونگی محاسبه سایز لوله آهنی

لوله سه چهارم اینچ گالوانیزه شده ، قطر خارجی حدود ۱٫۰۵ اینچ دارد و محیط یا دور لوله آن برابر ۳٫۳ اینچ است. این لوله به اتصالات رزوه ای با سایز سه چهارم میخورد که در بازار به آن اتصالات سایز ۳ میگویند و به اتصالات پلی اتیلنی ۲۵ میلیمتر متصل میگردد.

لوله یک اینچ گالوانیزه (سرد یا گرم) ، قطر خارجی حدود ۱٫۳ اینچ (۳۳ میلیمتر) و دور لوله آن حدودا ۱۰۴٫۱ میلیمتر است . این لوله به اتصالات رزوه ای ۱ اینچ و به اتصالات پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر متصل میگردد.

محاسبه سایز لوله آهنی یک و یک چهارم اینچ گالوانیزه (سرد یا گرم) ، قطر خارجی حدود ۱٫۶۶ اینچ (۴۲٫۱  میلیمتر) و دور لوله آن حدودا ۱۳۲ میلی متر است . این لوله به اتصالات رزوه ای ¼ ۱ اینچ و به اتصالات پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر متصل میگردد.

لوله یک و یک دوم اینچ گالوانیزه (سرد یا گرم) ، قطر خارجی حدود ۱٫۶۶ اینچ (۴۲٫۱  میلیمتر) و دور لوله آن حدودا ۱۳۲ میلی متر است . این لوله به اتصالات رزوه ای ¼ ۱ اینچ و به اتصالات پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر متصل میگردد.

لوله یک و یک دوم اینچ گالوانیزه (سرد یا گرم) ، قطر خارجی حدود ۱٫۹ اینچ ( ۴۸٫۲  میلیمتر) و دور لوله آن حدودا ۱۵۲٫۴  میلی متر است . این لوله به اتصالات رزوه ای ½  ۱ اینچ و به اتصالات پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر متصل میگردد.

لوله آهنی سایز دو اینچ گالوانیزه (سرد یا گرم) ، قطر خارجی حدود ۲٫۴ اینچ ( ۶۰٫۲  میلیمتر) و دور لوله آن حدودا۱۹۰٫۵  میلی متر (حدود ۱۹ سانتی متر) است . این لوله به اتصالات رزوه ای “۲ اینچ و به اتصالات پلی اتیلن  سایز ۶۳ میلیمتر متصل میگردد.

محاسبه سایز لوله آهنی

محاسبه قطر بیرونی لوله با کولیسم

چند مثال برای محاسبه سایز لوله آهنی

محاسبه سایز لوله آهنی سه اینچ گالوانیزه شده ، قطر خارجی در حدود  ۳٫۵اینچ ( ۸۹  میلیمتر) و دور لوله یا محیط لوله حدودا ۲۷۹٫۵ میلیمتر (حدود ۲۸ سانتی متر) است . این لوله به اتصالات رزوه ای “۳ اینچ و به اتصالات پلی اتیلن  سایز ۹۰ میلیمتر متصل میگردد. شیرهای چدنی فلنچ دار با سایز ۸۰ هم سایز این ابعاد هستند و به این لوله ها متصل میگرد. به خاطر ضخامت متفاوت لوله ها و استاندارد های متفاوت میزان محیط یا دور لوله به میلیمتر میتواند کمی کمتر و  بیشتر از این اعداد باشد.

لوله آهنی سایز چهار اینچ گالوانیزه شده ، قطر خارجی در حدود ۴٫۵ اینچ ( ۱۱۴٫۳ میلیمتر) و دور لوله یا محیط لوله حدودا ۳۵۸ میلیمتر (حدود ۳۹ سانتی متر) است . این لوله به اتصالات رزوه ای  ۴ اینچ و به اتصالات پلی اتیلن  سایز ۱۱۰ میلیمتر متصل میگردد. شیرهای چدنی فلنچدار با سایز ۱۰۰ هم سایز این ابعاد هستند و به این لوله ها متصل میگردند.

لوله آهنی سایز پنج اینچ گالوانیزه شده ، قطر خارجی در حدود ۵٫۵ اینچ (۱۴۱٫۳ میلیمتر) و دور لوله یا محیط لوله حدودا ۴۴۳ میلیمتر (حدود ۴۴ سانتی متر) است . این لوله به اتصالات رزوه ای  ۵ اینچ و  به اتصالات پلی اتیلن سایز ۱۲۵ میلیمتر متصل میگردد. شیرهای چدنی فلنچدار با سایز ۱۲۵ هم سایز این ابعاد هستند و به این لوله ها متصل میگردند.

لوله آهنی سایز  شش اینچ گالوانیزه شده ، قطر خارجی در حدود  ۶٫۶ اینچ ( ۱۶۸  میلیمتر) و دور لوله یا محیط لوله حدودا ۵۲۸  میلیمتر (حدود ۵۳ سانتی متر) است . این لوله به اتصالات رزوه ای ۶ اینچ و اتصالات پلی اتیلن  سایز ۱۶۰ میلیمتر متصل میگردد. شیرهای چدنی فلنچدار با سایز ۱۵۰ هم سایز این ابعاد هستند و به این لوله ها متصل میگردند.

محاسبه سایز لوله آهنی

طول، عرض و قطر لوله

چرا اطلاعات محاسبه سایز لوله آهنی مهم است؟

با اطلاعات فوق شما به راحتی میتوانید سایز و اندازه اتصالات مناسب تان را تعیین کنید. اینکه برای لوله چه نوع اتصال رزوه ای یا اتصال رابط پلی اتیلنی مناسب است و می خورد . اینکه هر لوله دقیقا چه سایزی است و اینکه برای هر لوله خاص چه سایزی از شیرها و فلنچ ها را باید سفارش دهید. تبدیل ابعاد مختلف میلی متر و اینچ به همدیگر در لوله های آهنی ، پلی اتیلن و اتصالات پیچی و رزوه ای را میتوانید انجام دهید.

 

صفحات و نوشته های پیشنهادی ما

کاربرد لوله پلی اتیلن در سیسنم های آتش نشانی

جدول وزن لوله های پلی اتیلن

معرفی شیر دو سر دنده پارس خاور

معرفی شیر دو سر فلنچ پارس خاور

تفاوت شیر کشویی (گیت ولو) و شیر توپی (بال ولو)

 

تماس با ما:

فروش شیرآلات به قیمت

تلفن فروش شیراتصال