خانه / محصول / دیگر شیرهای چدنی / شیرهای کاهنده فشار مدل RP3PP ــ IM

شیرهای کاهنده فشار مدل RP3PP ــ IM

شیرهای کاهنده فشار مدل RP3PP ــ IM

این مدل شیرهای هیدرولیکی اتوماتیک (شیرهای کاهنده فشار مدل RP3PP ــ IM) برای  ثابت نگه داشتن و یا کاهش فشار در پایین دست و یا خروجی می باشند. این شیر توسط یک پایلوت سه طرفه هیدرولیکی کنترل می شود که موجب می گردد دیافراگم متناسب با میزان فشار باز و یا بسته شود. شما می توانید فشار دلخواه خود را، توسط پایلوت با توجه به بازه فشار، تنظیم کنید.

هنگامی که فشار ورودی برابر و یا حتی کمتر از فشار تنظیمی باشد، پایلوت شیر را به میزانی که از افت فشار اضافی جلوگیری شود باز می کند. با استفاده از سلکتور موجود بر روی پایلوت، می توان شیر را به طور دستی باز و بسته کرد.

شیر برقی دیافراگمی

نصب شیر

شبکه خروجی را ببندید و پس از اتصال لوله ورودی به شیر، کنترل دستی شیر را روی CLOSE قرار دهید. پس از چند ثانیه شیر خود به خود بسته خواهد شد. با قرار دادن کا رانترل دستی بر روی OPEN هوای موجود در محفظه شیر را خالی نموده و سپس پیچ تنظیم روی پایلوت را باز کنید و کنترل دستی را روی AUTO قرار دهید. شبکه خروجی را باز کرده و پیچ تنظیم را تا جایی که فشار سنج فشار دلخواه خروجی شم نشان دهد ببندید.

 

تنظیم فشار خروجی

با استفاده از پیچ تنظیمی که روی پایلوت قرار داده شده می توان میزان فشار خروجی را تنظیم کرد. به صورتی که چرخاندن پیچ در جهت عقربه های ساعت سبب افزایش و در خلاف جهت عقربه های ساعت موجب کاهش فشار خروجی می گردد.

 

مشخصات پایلوت کاهنده فشار

 • پایلوت پلاستیکی با فشار اسمی ۱۰ بار
 • تحمل فشار فنر :
 • فنر خاکستری: ۵/۱ تا ۲ بار
 • فنر قرمز : ۱ تا۵/۵ بار
 • فنر سفید : ۲ تا ۳ بار
 • فنر سیاه ۱ تا ۹ بار

 

اجزای شیر

 1. فیلتر
 2. اتصال زانو استیل
 3. اتصال سه راه استیل
 4. اتصال رزوه ای سلکتور
 5. سلکتور کنترل دستی (باز و بسته شدن دستی)
 6. اتصال رابط
 7. اتصال پیچی
 8. اتصال رابط استیل
 9. پایلوت کاهش فشار
 10. لوله پلاستیکی ماکارونی
 11. فشار سنج
 12. اتصال سه راه استیل

 

فشار شکن

فشار شکن

 

منبع : شرکت چگال آب