خانه / محصول / انواع شیر آلات سوزنی

انواع شیر آلات سوزنی

شیرهای سوزنی

شیرآلات سوزنی ، شکل تغییر یافته شیرهای بشقابی هستند، بدین معنی که با تغییراتی در طراحی شیر ، دیسک شیر را بر خلاف شیرهای بشقابی که عمود بر سطح جریان حرکت می کند، در جهت جریان قرار داده اند که این تغییرات باعث کاهش ابعاد شیر شده است. شیر را نسبت به شیرهای بشقابی در رابطه با وجود اجسام خارجی مقاوم تر کرده است و چون فشار خط لوله تاثیر بسیار اندکی بر روی سامانه حرکت دیسک و آببندی دارد ، لذا نیروی کم تری برای عملکرد شیر لازم است .

این شیرها در نقاطی مورد استفاده قرار می گیرند که لازم باشد فشار ایجاد شده در اثر اختلاف ارتفاع و یا دبی کاهش یافته و یا به مقدار دقیق تنظیم شود .

ضعف عمده شیرهای سوزنی عدم دسترسی به قطعات داخل شیر است.  برای هرگونه تغییرات و یا خارج کردن اجسام خارجی که ممکن است در داخل شیر گیر کرده باشد باید تمام شیر از خط لوله خارج شود و چون مکانیزم داخل شیر نسبتا پیچیده بوده و دسترسی به آن مستلزم باز کردن تمام قطعات شیر است . نگهداری این شیرها نیز دارای مشکلاتی می باشد .

شیرآلات سوزنی

شیر سوزنی برش خورده

ویژگی و مزایای شیرآلات سوزنی

ویژگی ها و مزایای شیرهای سوزنی ، عدم وجود قطعات لق در داخل شیر برای جلو گیری از ارتعاش و استهلاک و همچنین کاهش یا افزایش یکنواخت سطح مقطع عبور سیال نسبت به حرکت قطعه مسدودکننده (پیستون) می باشد.

 

تقسیم بندی شیر های سوزنی

شیرهای سوزنی از نظر تغییرات نسبت به مقدار افت فشار در شیر و هم چنین جهت جلوگیری از پدیده خلاءزایی، به چهار دسته کلی تقسیم می شوند

  • شیرهای سوزنی معمولی
  • شیرهای سوزنی رینگ پره ای
  • شیرهای سوزنی شیاردار
  • شیرهای سوزنی با سبد مشبک

 

شیرآلات سوزنی معمولی

به عنوان شیر قطع و وصل و تنظیم جریان در مواقعی که اختلاف فشار زیاد بوده ولی فشار پایین دست به اندازه کافی باشد مورد استفاده قرار می گیرد.کاربرد این نوع شیر ها برای کنترل خطوط لوله است و در آنها فشار زیاد در قبل از شیر به فشار کم تر در بعد از شیر تبدیل می شود ولی حتما باید در خروجی شیر فشار بیش تر از فشاراتمسفر موجود باشد.

شیرآلات سوزنی

شیر سوزنی معمولی یا گلوب ولو

شیر های سوزنی رینگ پره ای

این شیرها برای کاهش فشار بیش تر از نوع اول مورد استفاده قرار می گیرند و در برخی موارد می توان از آنها برای تخلیه به اتمسفر نیز استفاده نمود.

 

شیر های سوزنی شیار دار

به عنوان شیر تنظیم کننده جریان و فشار، در مواقعی که اختلاف فشار زیاد وفشار پایین دست مانند ورودی مخازن کم می باشد مورد استفاده قرار می گیرند ، همچنین برای اپتیمم کردن کارکرد پمپ از آن استفاده می شود.

شیرآلات سوزنی

شیر سوزنی شیار دار

شیرهای سوزنی با سبد مشبک

به عنوان شیر تنظیم و فشار، در مواقعی که اختلاف فشار زیاد ولی فشار پایین دست کم است، مانند ورودی مخازن مورد استفاده قرار می گیرد. ضمنا این شیر ضد کاویتاسیون می باشد. این شیرها برای کاهش فشار زیاد و یا تخلیه به اتمسفر نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

 

صفحات و نوشته های مربوط به این نوشته:

آشنایی با شیر سوزنی برنجی

آشنایی با شیر سوزنی فاراب

آشنایی با شیرآلات هفتم تیر اصفهان

آشنایی با شیر سوزنی

آشنایی با شیرآلات میراب

آشنایی با شیرآلات مکانیک آب

آشنایی با شیرآلات پرتو کاریز پارس

 

با ما تماس بگیرید

برای دریافت لیست قیمت شیرآلات میراب ، هفتم تیر ، فاراب ، مکانیک آب ، کیپ آب ، وگ و … با ما تماس بگیرید و یا لیست شیر های خود را ارسال نمایید تا پیش فاکتور با تخفیف برایتان ارسال گردد

تلفن تماس شیرآلات

تلفن فروش شیراتصال