خانه / اتصالات(پیچی-جوشی)

اتصالات(پیچی-جوشی)

اتصالات پلی اتیلنی انواع مختلفی دارد که به صورت پیچی و جوشی مورد استفاده قرار میگیرد. تصاویر تعدادی از آنها در این صفحه آورده شده است.

kamarband

کمربند پلی اتیلن

made

اتصال ماده پلی اتیلن

rabet

رابط اتصال پیچی

serah

سه راه پیچی

zanoo

زانو پلی اتیلن

درپوش پیچی

درپوش پیچی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سیفون جوشی پلی اتیلنی پلی ران اتصال

.       سیفون جوشی                                  چهارراه جوشی

سه راه 90 درجه جوشی پلی اتیلن پلی ران قیمت  تبدیل جوشی پلیران فروش زانو جوشی پلی اتیلن پلیران اتصال

.          سه راه ۹۰درجه جوشی                                    تبدیل جوشی                                 زانو۴۵درجه جوش